Waluta Euro w Polsce

Kiedy?

Najczęściej słyszanym terminem na pytanie, kiedy do Polski wejdzie waluta euro, jest 2012 lub 2013 rok. Ale ciężko jest w sumie przewidzieć, kiedy będzie to. Mówi się, że stanie się, to wtedy, kiedy będzie najbardziej korzystne dla naszego kraju. Dlatego nie można powiedzieć, kiedy dokładnie. Ale nie stanie się, to wcześniej. Politycy i ludzie, którzy zajmują się tym zagadnieniem mówią, że lepiej poczekać niż się pośpieszyć. Najlepsze warunki są priorytetem. Poza tym wyznaczenie dokładnej daty odbędzie się, gdy kraj będzie na to gotowy. Muszą spełnić się pewne warunki.

Co musi najpierw nastąpić

Przed przyjęciem euro musimy przede wszystkim spełnić warunki przyjęcia danej waluty. Jest wiele kryteriów, które muszą zostać spełnione. Poza tym należy przeprowadzić analizę kosztów oraz czekać na najbardziej korzystny moment. Wiele państw tak właśnie zrobiły, a niektóre nie i były bardzo niezadowolone. Ale jedno jest pewne, że do pewnych rozliczeń można używać już euro. Oto kryteria narzucone nam:

  • osiągnięcie stabilnych cen przez cały rok
  • wahania kursowe nie mogą przekroczyć pewnych granic
  • kryterium stóp procentowych
  • kryteria fiskalne
  • dostosowanie prawodawstwa krajowego do traktu UE

W Polsce wprowadzono już pewne zmiany i weszlibyśmy do strefy waluty euro już dawno, ale nastąpił kryzys, co zmusiło rząd do przesunięcia całej daty. Powiedziane zostało, że waluta wejdzie w 2012 roku, ale później zniesiono to i do tej pory nie wiadomo dokładnie kiedy, to nastąpi. Spełnienie warunków często jest zaburzone przez kryzysy, czy inne. Nadal pozostaje kilka niespełnionych kryteriów. Dlatego ciężko jest przewidzieć, kiedy, to się zmieni. Warunki ekonomiczne kraju i różne przyczyny mają wielki wpływ na odwołanie decyzji wejścia waluty i jej ciągłego przesuwania.