Historia waluty Euro

Dzieje waluty euro

Czasami pewnie przychodzi nam na myśl pytanie skąd w ogóle wzięła się cała waluta euro? Tyle się o niej słyszy tym bardziej od kiedy weszliśmy do wspólnoty oraz od kiedy czekamy na przyjęcie tej właśnie waluty. Oto jej historia. W 1994 roku, w Madrycie została nadana jej nazwa. Jest ona niczym innym jak wspólną walutą dla wielu krajów. A krajów tych jest 17 i tworzą one wspólnie strefę euro w Unii Europejskiej. Waluta, ta używana jest także w 11 krajach oraz miejscach- terytoriach, które nie należą do Unii Europejskiej. Są, to na przykład:

  1. Monako
  2. San Marino
  3. Watykan
  4. Francuskie posiadłości na Atlantyku
  5. Francuskie posiadłości na Oceanie Indyjskim
  6. Czarnogóra

Jest, więc jak widać kilka miejsc, gdzie jest używana. Państwa należące do strefy euro, wprowadziły je jako swoją wspólną walutę. Europejski Bank Centralny prowadzi niezależną politykę pieniężną.

Pierwsze plany

Ogólne pierwsze plany, co do utworzenia waluty euro pojawiły się w latach 60. XX wieku. Ale dopiero w latach 70. zaczęto opracowywać takie projekty. W 1970 roku po raz pierwszy podano konkretną ideę europejskiej unii walutowej. Wtedy, to luksemburski premier razem z ekspertami i specjalistami Unii Gospodarczej i Walutowej podał właśnie takie plany i projekty do powstania jednolitej waluty. Ale niestety z powodu niesprzyjających okoliczności nie udało się odnieść sukcesu. Zakończyło się klapą. Ostateczna decyzja zapadła na ramach traktatu z Maastricht. W 1979 roku powstał natomiast Europejski System Walutowy. I tak właśnie w 1995 roku w Madrycie powołano do życia walutę euro. Również wtedy ustanowiono system TARGET, który dokonuje automatycznych przeliczeń walut narodowych na euro.

Dalsze losy

W 1999 roku, 1 stycznia nastąpiła inauguracji euro w 11 państwach. Ale w transakcjach bezgotówkowych. Dopiero 3 lata później, 1 stycznia 2002 roku wprowadzono tą walutę w gotówkowych transakcjach. Dokonano tego w 12 państwach Unii Europejskiej. Natomiast 1 lipca tego samego roku wycofano ostatecznie waluty narodowe z tych 12 państw, które wstąpiły do strefy euro. Do tej pory rozszerzenie tej strefy odbyło się cztery razy. Zobaczymy jak będzie dalej.